Treść uchwały określającej kryteria pierwszeństwa w Świdniku

Uchwałą nr XXVI/328/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Radni Miasta Świdnika, określi kryteria pierwszeństwa w „kolejce” po mieszkania z rządowego programu.
Dodatkowe punkty podczas naboru wniosków zostaną przyznane m.in. jeśli w skład gospodarstwa domowego wchodzi:
  1. Osoba która ukończyła 65 lat (5 punktów)
  2. Osoba niepełnosprawna (5 punktów)
  3. Co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która do dnia złożenia wniosku nie przekroczyła 35 roku życia (5 punktów za każdą osobę, przy czym maksymalna ilość punktów na gospodarstwo domowe za to kryterium wynosi 10 punktów)
  4. Dziecko (5 punktów za każde dziecko gospodarstwie domowym przy czym maksymalna ilość punktów na gospodarstwo domowe za to kryterium wynosi 15 punktów)
  5. Osoba samotnie wychowująca dziecko (8 punktów).
  6. Co najmniej jedna osoba, która rozlicza się z podatku dochodowego w Świdniku (10 punktów)
  7. Co najmniej jedna osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, bezpośrednio przed datą złożenia wniosku (10 punktów).
Nabór będzie prowadzony wśród osób, które jeszcze nie są właścicielami żadnego mieszkania.
Pełny tekst Uchwały w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Świdniku
dostępny jest TUTAJ .