Kryteria pierwszeństwa

10 lutego została opublikowana uchwała zmieniająca pierwotną uchwałę w zakresie kryteriów naboru w Świdniku. Wprowadzono – zgodnie z nowymi przepisami – kryterium książeczki mieszkaniowej. Ujednolicono też zapisy dot. innych kryteriów, jednakże sama punktacja pozostaje be zmian. Uchwała przyznaje pierwszeństwo:

 • posiadaczom Książeczek Mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23.10.1990r. (10 pkt.)
 • osobom, które nie są właścicielami mieszkania (10 pkt.)
 • najemcom lokali gminnych, którzy chcą się przenieść do Mieszkania Plus (5 pkt.)
 • seniorom powyżej 65 r.ż. (5 pkt.)
 • niepełnosprawnym do 16 r.ż. (5 pkt.)
 • niepełnosprawnym (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) powyżej 16 r.ż. (5 pkt.)
 • młodym dorosłym pomiędzy 18 a 35 r.ż. (5 pkt.)
 • rodzicom (5 pkt. za każde dziecko)
 • samotnym rodzicom (8 pkt.)
 • osobom rozliczającym się z podatku w Świdniku (10 pkt.)
 • mieszkańcom Świdnika (10 pkt.)

Uwaga! Jeżeli nie spełniasz żadnego kryterium, nadal możesz się ubiegać o mieszkanie.

Treść uchwały > uchwala-XXXVI-414-2021-zmieniajaca-uchwale-zasady-przeprowadzenia-wnioskow