Wyniki pierwszego etapu naboru

Już jest! Lista osób, która pozytywnie przeszła weryfikację pod kątem kryteriów społecznych w Świdniku! W formie zanonimizowanej opublikował ją dziś UM Świdnik, na stronie: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/lista_wnioskow_M+_punktacja.pdf

Lista została też wywieszona na tablicy ogłoszeń przed urzędem.

 

Z 1035 nadesłanych wniosków do drugiego etapu naboru zakwalifikowało się 591. Drugi etap polega na weryfikacji czynszowej oraz finansowej. Weryfikacja czynszowa obowiązuje tylko te osoby, które zadeklarowały wpłatę minimalnej kaucji (w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu). Natomiast wszyscy – nawet ci, którzy zadeklarowali wpłatę kaucji w wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu, będą sprawdzani pod kątem ewentualnych zaległych zadłużeń. Przypominamy: wolno mieć raty na meble, kartę kredytową czy inne zobowiązania; należy je jednak terminowo spłacać. Wszystkim 591 wnioskodawcom, którzy znaleźli się na liście, serdecznie gratulujemy. Dalszy proces będzie wyglądał następująco:

  • Z pierwszymi 160-ma osobami z listy (a więc osobami o najwyższej liczbie punktów za kryteria społeczne) skontaktujemy się po 12 lipca. Otrzymacie od nas maila z formularzem internetowym, dotyczącym Waszej sytuacji finansowej oraz informacją, jakie dokumenty powinniście dostarczyć na potrzeby weryfikacji czynszowej / finansowej. Lista tych dokumentów jest również w broszurze, zamieszczonej na stronie www.swidnik.mdr.pl. Radzimy, abyście już teraz zaczęli je zbierać – pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Waszego wniosku.
  • Jeżeli część z tych 160 osób odpadnie w drugim etapie (a tak jest zazwyczaj), wówczas skontaktujemy się z kolejnymi osobami z listy. Te kolejne osoby przejdą identyczny proces: poprosimy je o wypełnienie formularza przez internet oraz dostarczenie dokumentów koniecznych do weryfikacji czynszowej / finansowej, a jeśli pozytywnie ją przejdą – zaproponujemy im podpisanie umowy najmu.

Podpisywanie umów planowane  jest na przełomie września i października. Zasiedlenie potrwa ok dwóch miesięcy. Ten proces będzie częściowo scyfryzowany:

Każdy, kto pozytywnie przejdzie weryfikację finansową otrzyma login oraz hasło, które umożliwi mu zalogowanie się do internetowej aplikacji. Po wejściu na platformę zobaczysz listę cech mieszkania (np. maksymalna wysokość czynszu, piętro, układ mieszkania, położenie lokalu względem stron świata, ogródek, balkon czy oddzielna kuchnia, etc.) – zaznacz maksymalnie 5 takich, które są dla ciebie najważniejsze. Na podstawie tego wyboru zostanie automatycznie wygenerowana lista mieszkań spełniających wskazane wymagania. Będziesz mógł zobaczyć: dokładne parametry każdego z mieszkań, plan, rzut w 3D oraz przestrzenny model mieszkania. Następnie wystarczy posortować mieszkania – od tych, które najbardziej ci odpowiadają do tych, którymi jesteś najmniej zainteresowany.

Następnie zostaniesz zaproszony na oględziny 3 mieszkań, które będą dostępne (!) i znajdą się najwyżej na posortowanej przez niego liście. Uwaga1 Może zdarzyć się tak, że kilkoro najemców będzie zainteresowanych tym samym mieszkaniem – wówczas o pierwszeństwie do tego mieszkania decyduje pozycja na liście (im więcej punktów otrzymałeś za kryteria społeczne, z tym większej puli mieszkań będziesz mógł wybierać).

Uwaga! Zawsze tworzymy listę rezerwową. Nawet jeżeli osiedle jest już zasiedlone, taka lista się przydaje! Zdarza się, że z różnych powodów losowych (np. otrzymanie pracy w innym mieście, spadek w postaci mieszkania) nasze mieszkania czasem się zwalniają. Mamy prawo ją też wypowiedzieć w sytuacji, gdy najemca łamie postanowienia umowy (np. nie płaci czynszu).