Skąd się dowiedziałeś o tym osiedlu?
Podaj swoje dane
Wyrażam zgodę na przesłanie mi informacji i ofert dotyczących najmu w ramach interesującej mnie inwestycji, przez MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, w tym realizacji działań marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi i przesłania oferty, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie przez nas działań opisanych powyżej. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Strony internetowe:   

o firmie >>   

o programie >>   

Infolinia:    

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17   

tel. 22 703 43 49   

infolinia@mdr.pl   

Zarządca:

tel. 508 405 414

swidnik_grota@zarzadca.pfrm.pl

Inspektor Ochrony Danych:   

Patrycja Szarama

iod@npfr.pl

501 187 152