Obecnie inwestycja jest zasiedlona. O mieszkanie starało się 1035 gospodarstw domowych. Interesuje Cię najmem? Zapisz się na listę rezerwową:

Ile kosztuje najem?

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Co roku waloryzujemy go o wskaźnik inflacji. Najemcy mogą się ubiegać o dopłatę do czynszu. Występujesz o nią raz w roku, a pobierać możesz przez 15 lat. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

Rachunki za: ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, prąd, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Każde mieszkanie ma indywidualne liczniki. Płacisz tyle, ile sam zużyjesz.

Zaliczka na koszty eksploatacji wynosi 6,5 zł/mkw. Jest to koszt utrzymania części wspólnych, ich konserwacji i naprawy. Poniżej znajdziesz listę składników tej opłaty.

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

ILE PIENIĘDZY NA START?

Nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania. Twoje początkowe koszty to:

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję trzeba wpłacić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Pierwszy czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD.

CZĘSTE PYTANIA

Mieszkanie możesz wynajmować zawierając umowę o najem instytucjonalny. Pierwsza umowa jest zawsze podpisywana na okres 24 m-cy.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy skończą 18 lat?

Jasne. Aby tak się stało, podpiszemy aneks, który ustanowi pełnoletnie dziecko jako współlokatora. Tak jak w przypadku umowy najmu, konieczne będzie dostarczenie nowego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W ten sposób dziecko staje się pełnoprawnym lokatorem.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Jeżeli dziecko mieszkało w lokalu zanim ukończyło 18 lat, to nie. Pobieramy tylko raport z KRD i Big InfoMonitor.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Nie będziesz obciążony kosztami aktu notarialnego, jeżeli sporządzony będzie u notariusza wskazanego przez nas. Pokrywamy 100%. W sytuacji gdy zaproponujesz inną kancelarię, wówczas uiszczeniem opłaty zobowiążemy Ciebie.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale w tej sytuacji dziecko będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej.

Jeśli najemca posiada działkę budowlaną, czy może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w jej kontynuowaniu.

Podpisałem umowę najmu a po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Waloryzacji podlega również kaucja!