Łącznie wpłynęło 1035 wniosków, a do kolejnego etapu zakwalifikowało się 591 gospodarstw domowych. Wnioski zakwalifikowane do podpisania umów najmu znajdują się na liście poniżej. Obecnie trwa już wydawanie kluczy najemcom, a także weryfikacja czynszowa osób z Listy Rezerwowej. Nie zdążyłeś wziąć udziału w naborze? Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Jeżeli zostaną nam wolne mieszkania, skontaktujemy się z Tobą.

Ile kosztuje najem?

Sposób rozliczeń zapewnia pełną przejrzystość i jest zgodny z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty mieszkaniowe składają się:

CZYNSZ NAJMU

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Średnia stawka czynszu wynosi 25,7 zł/mkw. Pamiętaj, że najemcy mogą się ubiegać o dopłatę do czynszu. Wysokość dopłaty zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Nasi najemcy pobierają obecnie od ok. 100 do ponad 800 zł miesięcznie. W Świdniku maksymalna wysokość dopłaty wyniesie ok. 442 zł/m-c. O dopłatę występujesz raz w roku i możesz ją pobierać maksymalnie przez 15 lat. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Uwaga! Dodatek mieszkaniowy to nie to samo co dopłata czynszowa. Możesz pobierać oba te świadczenia, oczywiście o ile się do nich kwalifikujesz. Więcej>>

RACHUNKI

Rachunki za: ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, prąd, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Każde mieszkanie ma indywidualne liczniki. Płacisz tyle, ile sam zużyjesz.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna wynosi 5,5 zł/mkw. Jest to koszt utrzymania części wspólnych, ich konserwacji i naprawy. Poniżej podajemy szczegółową listę składników tej opłaty:


 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Utrzymanie zieleni osiedlowej
 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, etc.), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, mycia okien, deratyzacji
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Ryczałt na remonty
 • Przeglądy ogólnobudowlane wymagane przepisami prawa
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkania

Ile pieniędzy potrzebujesz na początek?

Decydując się na mieszkanie z rynkowej części rządowego programu, nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

KAUCJA

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 3-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 6-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.


PIERWSZY CZYNSZ

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


WYPOSAŻENIE

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Rabaty na meble

Życzymy, aby urządzanie nowego „M” dało Ci wiele radości. Aby pomóc w ponoszeniu związanych z tym wydatków,  spółka PFR Nieruchomości przeprowadziła otwarte postępowanie, w toku którego zostały wyłonione trzy firmy, gotowe zaoferować naszym najemcom najbardziej atrakcyjne warunki. Sprawdź wysokość rabatów oraz inne bonusy, do jakich masz prawo:

Zobacz, jak firmy Forte i Black Red White wyposażyły lokale pokazowe na jednym z naszych osiedli:

częste pytania

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). W inwestycjach PFR Nieruchomości S.A. pierwsza umowa jest zawsze umową o najem instytucjonalny i jest zawierana na 24 m-ce. 

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo; okres dochodzenia do własności jest przy każdej inwestycji określony przez PFR Nieruchomości. Np. jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, staniesz się właścicielem właśnie po 25 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 15 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności np. w ciągu 5 lat?

Mieszkania są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenie do własności. Nie wykluczamy jednak innych możliwości; jest to do ustalenia w toku indywidualnych rozmów.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy (przy umowie najmu z DDW), najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Lokal wynajmują dwie osoby. Jedna chce samodzielnie podpisać umowę najmu z DDW, ale nie ma zdolności płatniczej. Jednak zainwestowała w to mieszkanie (np. w wykończenie) znaczne kwoty. Czy to się liczy?

Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z DDW, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez DDW.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu z DDW, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji